ไม่เห็นรายงานการตรวจสอบ

Q: ส่งงานแล้ว แต่ไม่เห็นรายงานการตรวจสอบหรือ Originality Report จะทำอย่างไร

A: นิสิตไม่เห็น Originality Report (ภายใต้หัวข้อ Similarity ขึ้นคำว่า Not Available) เนื่องจาก Instructor หรือผู้สร้างการบ้าน (Assignment) กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าไม่อนุญาตให้นิสิตเห็น Originality Report ดังนั้นให้นิสิตแจ้ง Instructor ให้เปลี่ยนเงื่อนไข นิสิตจึงจะสามารถเห็น Originality Report ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s