การสร้างบัญชี

Q: สร้างบัญชี (Account) อย่างไร

A: คลิก Create Account แล้วเลือกประเภทของผู้ใช้เป็น Student

tii03

ใส่ข้อมูล Class ID และ Class enrollment password ที่ Class ID information ตามที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้สร้างห้องเรียน (Instructor) ใน Turnitin

จากนั้นใส่ข้อมูลส่วนบุคคล (ใช้อีเมลจุฬาฯ ในการสร้างบัญชี) แล้วคลิก I Agree – Create Profile

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s