นิสิตไม่เห็นรายงานการตรวจสอบ

Q: นิสิตส่งงานแล้ว แต่ไม่เห็นรายงานการตรวจสอบหรือ Originality Report จะทำอย่างไร

A: นิสิตไม่เห็น Originality Report เนื่องจาก Instructor ผู้สร้างการบ้าน (Assignment) กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าไม่อนุญาตให้นิสิตเห็น Originality Report

ดังนั้นให้ Instructor แก้เงื่อนไขของการบ้าน โดยคลิก More actions ภายใต้ชื่อการบ้าน แล้วเลือก Edit settings จากนั้นที่ Optional settings หัวข้อ Allow students to see Originality Reports ให้เลือก Yes แล้วคลิก Submit

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s