การลบงานที่ส่งตรวจ

Q: ต้องการลบงานที่ส่งตรวจไปแล้ว ทำอย่างไร

A: ห้ามลบงานที่ส่งตรวจไปแล้วเองเด็ดขาด!!!

หากต้องการลบงานกรุณาแจ้งความประสงค์ที่จะลบงาน พร้อมทั้งส่งข้อมูลของงาน คือ Paper ID และ Class ID

ไปยังคุณกัลยา ยังสุขยิ่ง

Email: Kalaya.y@car.chula.ac.th

การลบงานที่ส่งตรวจไปแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24 ชั่วโมง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s