ดาวน์โหลด Originality Report ไม่ได้

Q: หากไม่สามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบ (Originality Report) ได้จะทำอย่างไร

A: ให้ print screen หน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์การคัดลอก บันทึกในรูปแบบ PDF เพื่อใช้สำหรับส่งในระบบ e-Thesis

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s