การปรับขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง

Q: ขนาดของไฟล์งานมีขนาดมากกว่าที่กำหนด ควรทำอย่างไร

A: หากในไฟล์มีรูปภาพ ให้ลบรูปภาพออก หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ rich text (.rtf) หรือ plain text เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง

หากไฟล์เป็นรูปแบบ PDF และมีขนาดเกิน 20 MB ให้ทำดังนี้

  1. คัดลอกเนื้อหาในเอกสาร
  2. เปลี่ยนรูปแบบกระบวนการอัพโหลดเป็น Cut & Paste Upload
  3. วางเนื้อหาที่คัดลอกลงในกล่อง Cut and paste your paper

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s