การขอ password

Q. ต้องการ password สำหรับติดตั้งโปรแกรมทำอย่างไร

A. ขณะนี้ท่านสามารถขอรับรหัสผ่านได้ที่

https://www.car.chula.ac.th/endnotedownload/index.php

EndNote X8
http://www.car.chula.ac.th/endnote.php

ภารกิจสนับสนุนการวิจัย ศบร. | Research Support Services
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ | Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
Tel. 0-2218-2930
Email: rss@car.chula.ac.th