การใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

Q.จะบันทึก library ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ทำอย่างไร
A. ทำได้โดยที่โปรแกรม EndNote เลือก เมนู File แล้วไปที่ Compressed Library (.enlx)
และคลิกที่ปุ่ม Next ระบบจะให้บันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
การนำไปใช้ให้เปิด library จากไฟล์ที่ได้บันทึกมาข้างต้น

Advertisements