การอ้าง “วิทยานิพนธ์”

Q: การอ้างวิทยานิพนธ์กรอกข้อมูลอย่างไร

A: การอ้างวิทยานิพนธ์สามารถทำได้ดังนี้

– ที่โปรแกรม EndNote เลือก Reference > New Reference

– เลือกชนิดของเอกสาร (Reference Type) เป็น Thesis

– กรอกข้อมูลต่างๆ ตามปกติ

ชื่อปริญญาให้กรอกไว้ที่ช่อง University

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s