การอ้างอิงโซเซียลมีเดีย

ตัวอย่างวิธีการการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ แบบ APA และ MLA มีรูปแบบดังนี้

Socialmedia Citation Guide

ที่มา: http://teachbytes.com/2013/04/09/how-to-cite-social-media-mla-apa-formats/