การอ้างหนังสือที่มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ

Q: ต้องการอ้างอิงหนังสือที่มีผู้แต่งเฉพาะบรรณาธิการทำอย่างไร ?

A: การอ้างอิงหนังสือที่ไม่มีผู้แต่งมีเฉพาะบรรณาธิการหากเลือกใช้ Reference Type เป็น Book หรือ Book Section จะพบปัญหาการจัดรูปแบบบรรณานุกรม หากต้องการอ้างอิงหนังสือที่มีแต่ชื่อบรรณาธิการให้เลือกใช้ Reference Type เป็น Edited Book จากนั้นกรอกข้อมูลตามภาพ

2015-12-22_173614

รูปแบบบรรณานุกรมตามแบบ APA 6th แสดงผลดังภาพ

2015-12-22_173712

* หากรายการบรรณานุกรมเป็นภาษาไทยใช้วิธีการ edit output style เพื่อแก้ (Ed.) เป็น (บรรณาธิการ) หรือ (บ.ก.)

 

Advertisements