การย่อชื่อวารสาร

Q: ต้องการอ้างอิงชื่อวารสารแบบย่อ ต้องทำอย่างไร

A: การอ้างชื่อวารสารแบบย่อสามารถทำได้โดยการ ดาวน์โหลด Term list ของวารสารมาไว้ใน library ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. นำ Term Lists ของวารสารมาไว้ใน Library
– ที่เมนู Tools เลือก Define Term Lists จะได้หน้าต่างใหม่ ที่แทบ List คลิกเลือก journals แล้วคลิกที่ปุ่ม Import list ด้านขวา
– ระบบจะให้เลือกสาขาของวารสารที่ต้องการแล้วทำการ Import

2.แก้ไขรูปแบบบรรณานุกรมเพื่อใช้วารสารแบบชื่อย่อ
– เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการเปลี่ยนชื่อวารสารเป็นชื่อย่อ เช่น Vancouver
– ไปที่เมนู edit → Output Styles → edit “Vancouver” จะได้หน้าต่างใหม่
– ด้านซ้ายมือคลิกเลือก Journals Name แล้วเลือกที่ Abbrevation 2
– บันทึกรูปแบบ style ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยไปที่ File  Save As ระบบจะใช้ตั้งชื่อรูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้ (ไม่ควรใช้ชื่อซ้ำกับรูปแบบมาตรฐานที่มีใน EndNote)
– เลือกใช้ style ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ชื่อวารสารจะเปลี่ยนเป็นชื่อย่อ
Abb


* หากทำแล้วยังไม่สำเร็จให้ตรวจสอบที่ Term List ของวารสารว่ามีชื่อวารสารซ้ำกันอยู่หรือไม่ จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้

Jornals Abb

1. เลือกรายการที่ไม่มีตัวย่อระบุไว้

2. ลบรายการออกโดยคลิกปุ่ม Delete Term

3. คลิกที่ปุ่ม Close ระบบจำนำกลับมายังหน้า library

4. คลิกเม้าส์บริเวณอื่นแล้วกลับมาคลิกรายการที่ต้องการย่อชื่อวารสารอีกครั้ง

โฆษณา