ไม่พบแถบเครื่องมือใน Microsoft Word (2)

สำหรับ EndNote X7 และ  Word 2007/2010/2013

กรณีที่ติดตั้งโปรแกรมแแล้วไม่ปรากฏแถบเครื่องมือในโปรแกรม Word นั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคือกการ Repair โปรแกรมโดยไปที่ Programs and Features ใน Control Panel จากนั้นเลือกโปรแกรม EndNote แล้วคลิก Repair โปรแกรมจากนั้นลองเปิดโปรแกรม Word แล้วตรวจสอบว่าแถบเครื่องมือปรากฏขึ้นหรือไม่

อีกวิธีที่สามารถใช้ในการติดตั้งแถบเครื่องมือ สามารถทำได้ดังนี้

1. หาโฟลเดอร์ EndNote X7 ใน Program Files folder:
64-bit Machines: C:\Program Files (x86)\EndNote X7\
32-bit Machines: C:\Program Files\EndNote X7\
2. คลิก “Configure EndNote.exe”
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิกเลือกที่”Configure EndNote components” ไว้แล้วจากนั้นคลิก Next.
4. เลือก Cite While You Write add-in for Microsoft Office และคลิก Next.
5. คลิก Finish.
6. เปิดโปรแกรม Microsoft Word and เพื่อตรวจสอบ

Advertisements