รวมบรรณานุกรมที่บันทึกแยกไฟล์ไว้

Q. ต้องการรวมบรรณานุกรมที่บันทึกแยกไฟล์ไว้ให้เรียงต่อเนื่องกันทำอย่างไร

A.สามารถทำได้โดย ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.ให้สร้างไฟล์เอกสารตามจำนวนบทที่ต้องการ แล้วแทรกการอ้างอิงตามปกติ
และสร้างไฟล์เปล่าสำหรับบรรณานุกรมท้ายเล่ม ชื่อ References เพิ่มอีกไฟล์
2.ใน Word เลือกที่ Convert to Unformatted Citations แล้ว Save as เป็น Rich text Format(.rtf) ให้ครบทุกไฟล์
3.ที่ EndNote เลือก Tool เลือกที่ Format Paper ==> Format Paper แล้วเลือกไฟล์แรก แล้วคลิก Open
4.จะพบหน้าจอการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิกที่ปุ่ม Scan Next แล้วเลือกไฟล์ของบทต่อไป ตามลำดับจนครบ
5.สามารถเลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการได้ที่ช่อง Out put Style จากนั้นคลิกที่ช่อง Format
6.EndNote จะสร้างไฟล์แต่ละไฟล์ขึ้นมาใหม่ โดยจะมีชื่อตามต้นฉบับและต่อด้วยชื่อของรูปแบบบรรณานุกรมที่เลือก
เช่น Chapter 1-Vancouver ให้ทำการบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้ต่อไป