ย้ายไฟล์จาก MS-Word เวอร์ชั่นเก่าไปเวอร์ชั่นใหม่

Q:ย้ายไฟล์จาก Ms-Word เวอร์ชั่นเก่าไปเวอร์ชั่นใหม่ใหม่แล้วรายการอ้างอิงไม่ขึ้นลิงค์ให้

A: ต้องทำการอัพเดตรายการอ้างอิงดังนี้

1. ที่โปรแกรม MS-Word ไปที่แถบของ EndNote
2. คลิกที่ “Update Citations and Bibliography”

Word old version to new version

Advertisements