บรรณานุกรมภาษาไทยไม่เรียงตามตัวอักษร

Q: เมื่อทำรายการอ้างอิงลงในโปรแกรม Microsoft Word แล้วปรากฏว่าบรรณานุกรมภาษาไทยไม่เรียงตามตัวอักษร

A: เนื่องจาก EndNote จะตั้งค่าเริ่มต้นการเรียงภาษาไว้เป็นภาษาอังกฤษโดยจะอิงกับภาษาที่มากับ Windows ที่เป็นภาษาอังกฤษ

จึงทำให้เกิดปัญหากับการเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทย ควรที่จะแยกรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ต่างหาก ไม่ปนกับบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการตั้งค่า Windows ให้เป็นภาษาไทย
Windows 8 ให้ไปที่
1. Control Panel เลือก Region
2. ในส่วนของ Current Format ให้เลือก Thai (Thailand) แล้วคลิ๊ก OK

ขั้นตอนการตั้งค่า EndNote ให้เรียงตามอักษรภาษาไทย
โดยเซ็ตค่าการ Sort Library ใน EndNote
1. Tools เลือก Sort Library
2. ในส่วนของ Sort Language เลือก System Default แล้วคลิ๊ก OK

หลังจากนั้นผลการเรียงบรรณานุกรมภาษาไทยจะเรียงตามตัวอักษร

เมื่อผลลัพท์เรียงตามอักษรภาษาไทยแล้ว ก็เลือกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการแล้วคลิ้กขวา
เลือก Copy Formatted ไปวางใน MS Word

 

 

โฆษณา