การส่งไฟล์ Word ต่อ

Q: หากต้องการส่งไฟล์ที่มีการแทรกรายการอ้างอิงแล้วจาก EndNote ทำอย่างไร

A: ไฟล์งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองจะมี code ของ EndNote แฝงอยู่หากต้องการส่งไฟล์ต่อไปยังสำนักพิมพ์หรือส่งให้เพื่อนต้องทำให้เป็น plain text ก่อนดังนี้

– เปิดไฟล์ word ที่ต้องการ
– ไปที่แทบของ EndNote ในโปรแกรม word
– ที่ convert citation and bibliography เลือก convert to plain text
– ระบบจะสร้างไฟล์ใหม่ที่ไม่ code ของ EndNote ขึ้นมาให้
– เซฟไฟล์ที่ระบบสร้างให้ใหม่และสามารถนำไฟล์นี้ส่งต่อได้เลย

convert to plain text

Advertisements