ไม่พบแถบเครื่องมือของ EndNote ใน Word

Q: เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วไม่พบแถบเครื่องมือของโปรแกรม EndNote ใน Microsoft Word

A: ให้ทำการอัพเดตโปรแกรม EndNote และโปรแกรม Microsoft Word ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนจากนั้นโดยปกติจะดำเนินการดังนี้

– เปิดโปรแกรม EndNote

– ไปที่เมนู  “Customizer”

– คลิกเลือกที่ “Cite While You Write”

– คลิก Next จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์

หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ให้ดำเนินการดังนี้

 

++ Microsoft Word 2011 ++

ปิดโปรแกรม Word และ EndNote ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1.Open your hard drive and go to the following folder:EndNote X7: Applications: EndNote X7: Cite While You Write
Copy the file “EndNote CWYW Word 2011.bundle” by highlighting the file and going to “Edit > Copy.”

2.Go to the folder Applications:Microsoft Office 2011:Office:Startup:Word and paste the file, “Edit Paste.”
Note: In non-English versions of Word, the folder named “Startup” may be called “Start” or be in the localized language of Word.

3.Start Word, go to “Word > Preferences” and click on “File Locations.”

4.If the Startup folder is not set, highlight “Startup” and click on “Modify”. Select the folder Applications:Microsoft Office 2011:Office:Startup:Word and click “Choose.”

5.Click “OK” and close Word.

6.Start EndNote and then start Word.

 

++ Microsoft Word 2008 ++

ปิดโปรแกรม Word และ EndNote ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1.Open your hard drive and go to the following folder: EndNote X7: Applications: EndNote X7: Cite While You Write

2.Copy the file “EndNote CWYW Word 2008.bundle” by highlighting the file and going to “Edit > Copy.”

3.Go to the folder Applications:Microsoft Office 2008:Office:Startup:Word and paste the file, “Edit Paste.”
Note: In non-English versions of Word, the folder named “Startup” may be called “Start” or be in the localized language of Word.

4.Start Word, go to “Word > Preferences” and click on “File Locations.”

5.If the Startup folder is not set, highlight “Startup” and click on “Modify”. Select the folder Applications:Microsoft Office 2008:Office:Startup:Word and click “Choose.”

6.Click “OK” and close Word.

7.Start EndNote and then start Word